Particulier

Schuldsaldo

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening.

Wanneer u een krediet aangaat, kunt u een verzekering afsluiten om uw partner, uw erfgenamen of naaste familieleden in geval van overlijden te beschermen. Wanneer u dan overlijdt voordat uw krediet helemaal is terugbetaald, betaalt die verzekering het schuldsaldo van uw lening of een gedeelte ervan terug aan uw kredietgever.

Opgelet! Een schuldsaldoverzekering is geen verplichte verzekering. Het is echter wel zo dat de meeste kredietinstellingen voor grote kredieten (bijvoorbeeld een hypothecaire lening of professioneel krediet) vragen om dergelijke verzekering aan te gaan om een bijkomende garantie te hebben.

De kredietgever kan bij het sluiten van een lening of kredietovereenkomst weliswaar eisen dat een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten maar hij kan u niet verplichten om die verzekering bij een door hem gekozen verzekeraar te sluiten (artikel VII.146. ยง 2 van het Wetboek van economisch recht). Bij een hypothecaire lening kan de bank u echter een vermindering van de rentevoet toekennen als u de schuldsaldoverzekering bij een door hem aangeduide verzekeraar afsluit. In dat geval verliest u bij verandering van verzekeraar die vermindering. De kredietgever kan daarentegen uw overeenkomst niet opzeggen als de schuldsaldoverzekering bij een andere verzekeraar wordt aangegaan.

De premie

De verzekeraar bepaalt de premie van de schuldsaldoverzekering.

Een schuldsaldoverzekering kan echter erg duur uitvallen rekening houdend met de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekeringnemer. De gezondheidstoestand waarin de verzekerde verkeert, alsook zijn voorgeschiedenis zijn elementen die mee de verzekeringspremie bepalen.

De verzekeraar motiveert steeds de premie. In het aanbod vermeldt hij namelijk ook welke segmenteringscriteria hij heeft gebruikt bij de bepaling van de tariferingsvoorwaarden.

Het is interessant om bij verschillende verzekeraars aan te kloppen om een aanbod te verkrijgen, zodat u kunt vergelijken. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar zijn we de ideale tussenpersoon om onze klanten hierin te begeleiden.