Particulier

Huispersoneel

Vrije tijd is kostbaar. Kies je ervoor om voluit van jouw tijd te genieten? Dan besteed je waarschijnlijk bepaalde taken uit zoals poetsen, strijken, babysitten, tuinonderhoud of kleine herstellingswerken. De verzekering Huispersoneel is een Ongevallenverzekering die deze werkkrachten beschermt voor ongevallen tijdens het werk. Zowel betaalde werkkrachten als toevallige helpers zijn verzekerd.

Met de verzekering Huispersoneel bescherm je je huispersoneel voor ongevallen. 

Is een verzekering voor jouw huispersoneel verplicht?

Heb je personeel dat huishoudelijke taken verricht tegen betaling? Dan ben je verplicht een verzekering Arbeidsongevallen te nemen. Zowel voor aangegeven, als niet-aangegeven personeel. De verzekering Huispersoneel dekt die wettelijke verplichting volledig af.

Betaal je je huispersoneel met dienstencheques? Dan zorgt het dienstenchequebedrijf ervoor dat jouw personeel verzekerd is. Je hoeft hier dan zelf niets meer voor te doen.

Betaalde werkkrachten en occasionele helpers

Heb je personeel dat met jou verbonden is met een arbeidsovereenkomst? Dan zijn die personen verzekerd voor de ongevallen die hun overkomen tijdens het uitvoeren van de verzekerde activiteiten.

Helaas kunnen er ook ongevallen gebeuren bij toevallige helpers. Wanneer je verhuist bijvoorbeeld, heb je een leger aan vrienden en familie klaarstaan om je te helpen. Zij zijn ook beschermd met de verzekering Huispersoneel. Zelfs wanneer je hen niet betaalt voor de bewezen diensten.

Verzekerde activiteiten

De verzekering Huispersoneel verzekert de ongevallen van jouw personeel tijdens huishoudelijke taken. Evenals de ongevallen tijdens kleine herstellings- en onderhoudswerken en het tuinonderhoud, gedurende maximaal 14 dagen per jaar.  Ook de ongevallen van de babysit zijn verzekerd en de ongevallen tijdens het onderhoud van een bedrijfslokaal dat grenst aan de privéwoning.

De verzekering Huispersoneel beschermt niet alleen de activiteiten die worden uitgevoerd in jouw hoofdverblijf en jouw tweede verblijf. Ze beschermt ook de activiteiten die worden uitgevoerd ten voordele van inwonende personen of ten voordele van niet-inwonende kinderen.

Jouw personeel aangeven

Sinds 1 oktober 2014 bent je verplicht jouw personeel aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die aangifte is niet nodig voor niet-manuele arbeid (bijv. babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen, …) die occasioneel en gedurende maximaal 8 uren per week wordt verricht. Na een arbeidsongeval kan de overheid nagaan of u uw verplichtingen t.a.v. de RSZ bent nagekomen op basis van de informatie die wij haar verplicht moeten meedelen.