Onderneming

Drone

Droneverzekering

Steeds meer bedrijven zetten drones in om hun professionele activiteiten te ondersteunen of om bepaalde processen op een veiligere en duurzame manier uit te voeren. Omdat de manier waarop drones worden gebruikt in snel tempo is aan het veranderen, stijgt ook de vraag om drones te verzekeren. Dankzij haar participatie in het Helicus Aero Initiative is de expertise van Baloise Insurance op gebied van droneverzekeringen fors gegroeid.

Verzeker je voor schade aan derden én voor schade aan je drone

Basiswaarborg: schade aan derden

Met de droneverzekering richten we ons op zelfstandigen en bedrijven die door hun professionele gebruik van drones, schade kunnen veroorzaken aan een derde. Om een verzekering te kunnen nemen moet een drone o.a. steeds geregistreerd zijn bij het DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart) en moet de piloot beschikken over een aantal wettelijk verplichte attesten. De waarborg geldt in de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Met de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid ben je verzekerd voor o.a.:

 • lichamelijke en materiële schade vermengd;
 • immateriële gevolgschade;
 • schade aan derden door geleend personeel of door leerling-piloot in opleiding.

Je kunt die waarborg nog uitbreiden en je verzekeren:

 • wereldwijd (excl. VS en Canada);
 • tegen hacking.

Optionele waarborg: materiële schade

Neem je de basiswaarborg BA, dan kun je kiezen voor de optie Casco Drones: een verzekering Alle Risico’s. Hierin zijn zowel de drone, payload, als toebehoren verzekerd tegen diefstal en schade. Bovendien kun je de waarborg Casco ook nog uitbreiden met o.a.:

 • dekking tijdens transport, laden en lossen;
 • wereldwijde dekking tijdens vluchten en opslag (excl. VS en Canada);
 • dekking verlies beeldmateriaal.

Wat is niet verzekerd?

Let op, in sommige gevallen betalen wij niet. Zo betalen wij bijvoorbeeld niet voor schade:

 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht zonder de nodige vergunningen of licenties, bevoegdheden, technische kennis, menselijke of materiële middelen;
 • als gevolg van het uitvoeren van een vlucht boven verboden zones;
 • als gevolg van normale slijtage.

Specifiek bij de waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid verzekeren wij de zuiver immateriële schade en immateriële niet-gevolgschade niet.

Specifiek bij de waarborg Casco verzekeren wij de schade als gevolg van een natuurramp niet.