Onderneming

Bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering: vergoedt uw omzetverlies en extra kosten

De verzekering Bedrijfsschade garandeert u inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt. Tijdens de gekozen periode ontvangt u een vergoeding. Daarom wordt een bedrijfsschadeverzekering ook wel een ‘levensverzekering voor bedrijven’ genoemd. De verzekering wordt samengesteld op maat van uw bedrijf en is af te sluiten als optionele waarborg binnen de brandverzekering.

Deze bedrijfsschadeverzekering vergoedt

  • het verlies van het uitbatingsresultaat na een gehele of gedeeltelijke onderbreking van uw activiteit bij schade aan het gebouw of de inhoud
  • de extra kosten die u maakt om de daling van uw omzet te beperken, bijvoorbeeld het huren van een machine in afwachting van de levering van een nieuwe machine

Keuze uit drie formules

  • dagvergoeding: de te verzekeren dagvergoeding wordt bepaald in functie van de omzet verminderd met de variabele kosten
  • omzetvergoeding: het te verzekeren bedrag is gelijk aan de omzet van het laatst beschikbare boekjaar (12 maanden)
  • boekhoudkundige formule: het te verzekeren bedrag wordt bepaald door van de bedrijfsopbrengsten de variabele kosten af te trekken