Particulier

Reisbijstand

Wat dekt een reisverzekering?

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de voornaamste garanties die voorzien worden in een reisverzekeringscontract. 

1. De medische bijstand

De medische bijstandsverlening is gewoonlijk de hoofdreden waarom een reisverzekering wordt afgesloten. Deze voorziet onder meer:

 • dat de zieke of gehospitaliseerde persoon gedurende zijn verblijf in het buitenland ten laste wordt genomen, en dit samen met zijn verzekerde medereizigers. Naast de medische opvolging voorziet de bijstandsverlening eveneens een mogelijke repatriëring.
 • dat de medische kosten die in het buitenland gemaakt zijn, worden terugbetaald.
  Dit terugbetaald bedrag heeft gewoonlijk een limiet die verschilt volgens het type contract dat onderschreven is (bvb. max 250.000 eur, 750.000 eur, 1.250.000 eur of onbepekt). Het maximumbedrag kan belangrijk zijn wanneer u reist naar een land waar de medische kosten zeer hoog zijn en waarvoor uw ziekenfonds niet tussenkomt, zoals bvb. in de Verenigde Staten.
  Goed om te weten: om de medische kosten te beperken, zal uw bijstandsverlener beslissen om over te gaan tot een repatriëring vanaf het ogenblik dat uw gezondheidstoestand en uw medisch dossier het toelaten.
  De terugbetaling van de medische kosten die u in het buitenland hebt gehad, zal pas gebeuren nadat uw ziekenfonds zijn gedeelte van de kosten heeft terugbetaald.
 • een eventuele financiële tussenkomst voor opsporings- en reddingskosten. Soms is deze beperkt tot de reddingskosten in de bergen, al dan niet naar aanleiding van de beoefening van een sneeuwsport, zoals het skiën. De terugbetaling is beperkt tot een maximumbedrag.
 • de repatriëring van een overleden verzekerde.
 • de repatriëring van de verzekerde medereizigers in geval van ziekenhuisopname of overlijden van een verzekerde reiziger.
 • een financiële tussenkomst in de begrafeniskosten (o.a. post-mortembehandeling en lijkkist).
 • een vervroegde repatriëring ten gevolge van de ziekenhuisopname of het overlijden van een naaste, of na een schadegeval aan de woning van de verzekerde.

 2. Bijstand tijdens de reis

De reisbijstand komt ook tussen wanneer u problemen ondervindt gedurende uw reis, o.a. voor :

 • de repatriëring van de bagage/huisdieren die toebehoren aan de verzekerde wanneer deze gerepatrieerd wordt.
 • het ter beschikking stellen van geld in het buitenland.
 • het nasturen van bagage.
 • bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland.
 • het opsturen van geneesmiddelen of prothesen die ter plaatse onvindbaar zijn.
 • bijstand in geval van een natuurramp (vergoeding van de verlengingskosten van uw verblijf)

Reist u met uw voertuig?

Uw reisbijstand laat u toe om uw voertuig (wagen, motor en/of caravan of mobilhome) te beschermen tegen een eventueel ongeval, pech of diefstal. Het volstaat hiervoor om bij de onderschrijving te kiezen voor de optie pechbijstand of “mobiliteitsbijstand”.
De geografische zone waarin de pechbijstand voor uw voertuig tussenkomt, hangt af van het type contract dat u afgesloten hebt. Voor een tijdelijk contract is dit het land dat u bij de onderschrijving hebt aangeduid en het land/de landen die u doorkruist om uw eindbestemming te bereiken (zie hierboven). Voor jaarcontracten is dit een specifieke geografische zone (gewoonlijk – en op enkele uitzonderingen na – komt deze zone overeen met geografisch Europa)*.

De bijstandsprestaties voorzien in België of in België en in het buitenland slaan o.a.op:

 • de pechverhelping/sleepdienst van het voertuig.  Opgelet, want de financiële tussenkomst kan in sommige gevallen beperkt zijn, zoals bij pech langs sommige autosnelwegen.*
 • de herstelling ter plaatse van het voertuig, met de mogelijkheid voor de verzekerde reizigers om hun reis verder te zetten gedurende de duur van de herstellingen (dankzij een specifiek budget of een vervangwagen, …).
 • een voorlopig onderkomen voor de verzekerden gedurende de herstelling van het voertuig, de verderzetting van hun reis of hun repatriëring.
 • bijstand in geval van diefstal van het voertuig, bijstand aan de aanhangwagen, …
 • u zult worden bijgestaan vanaf uw woonplaats en al dan niet recht hebben op een vervangwagen in België indien uw wagen geïmmobiliseerd is.
 • De optie Mobiliteitsbijstand van de jaarlijkse contracten Light, Smart, Sport en VIP dekken eveneens de (elektische) fietsen en andere lichte vervoermiddelen in België.

 

Vragen die u zich moet stellen bij de onderschrijving van een reisverzekering

Om uw keuze zo efficiënt mogelijk te maken, bepaalt u best:

 • of u een reisbijstand wenst voor één enkele reis of eerder voor al uw verplaatsingen gedurende een jaar.
 • voor een jaarcontract: hoelang u onafgebroken van de bijstand wenst te genieten (bvb. een specifieke periode, 14 dagen of 3 opeenvolgende maanden),
 • voor welk bedrag van terugbetaling van medische kosten in het buitenland u zich wil indekken,
 • of u pechverhelping wenst voor uw voertuig, en of u een vervangwagen wenst wanneer uw voertuig in België geïmmobiliseerd is.

– Stel u ook de vraag of u uw reisverzekering wenst te vervolledigen met een reisannulatieverzekering en/of een bagageverzekering.

– Hebt u reeds elders een (gedeeltelijke) bijstandsverzekering (via een kredietkaart, het ziekenfonds, een autoverzekering, een hospitalisatieverzekering, ..) en vreest u dubbel verzekerd te zijn?

– Om te reizen naar sommige landen (Russische Federatie, Cuba, …) is de onderschrijving van een reisverzekering verplicht. U moet aan de overheid van die landen een verzekeringsattest kunnen voorleggen. U kunt dit attest bekomen op eenvoudige aanvraag bij onze Klantendienst (zie gegevens hieronder).