Particulier

Rechtsbijstand

HET IS INTERESSANT OM EEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING TE KIEZEN die losstaat van enige andere verzekeringsdekking. 

De domeinen die de rechtsbijstandsverzekering dekt, zijn dan ruimer dan wanneer ze samenhangt met een andere verzekeringspolis.  Die domeinen verschillen naargelang van de door jou gekozen polis: consumentenproblemen, geschillen in verband met het arbeidsrecht, betreffende een gebouw, met de fiscus, …

Fiscaal voordeel

Om het aangaan van een brede rechtsbijstandsverzekering aan te moedigen, heeft de wetgever sinds het inkomstenjaar 2019 in een fiscaal voordeel voorzien van 40 % van de premie (maximaal 310 euro geïndexeerd).

Om voor belastingvermindering in aanmerking te komen, moet het contract aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is de waarborg minstens 13.000 euro per burgerlijk geschil en 13.500 euro per geschil in strafzaken. Het contract moet per verzekerde persoon een minimumwaarborg geven van 3.375 euro in geschillen over echtscheiding of wettelijk samenwonen en van 6.750 euro voor bouwgeschillen.

Deze rechtsbijstandsverzekering mag ook geen wachttijd opleggen tenzij in bepaalde aangelegenheden voor maximaal één jaar. Uitzondering daarop zijn echtscheidings- en bouwgeschillen waarvoor de wachttijd respectievelijk niet meer dan drie en vijf jaar mag zijn.

De honoraria van de advocaat op wie de verzekerde indien nodig beroep doet, zijn ook geplafonneerd. De advocaat is niet verplicht zich aan dit plafond te houden. Overschrijdingen zijn in beginsel ten laste van de verzekerde tenzij als de verzekeraar akkoord is die ten laste te nemen.