Particulier

Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. 

Je hebt keuze uit verschillende waarborgen:

  • BA: Burgerlijke Aansprakelijkheid - de wettelijk verplichte minimumverzekering

  • mini-omnium: Hiermee ben je gedekt tegen brand, diefstal, glasbraak, natuurrampen & aanrijding met dieren.

  • omnium: Dit omvat alles van de mini-omnium + dekking voor eigen schade.

  • rechtsbijstand: De rechtsbijstandsverzekering biedt u administratieve en juridische hulp na een schadegeval of een verkeersovertreding.