Onderneming

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: beschermt het vermogen van uw bestuurders en hun gezin

De bestuurders van uw vennootschap of vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten geregeld zware knopen doorhakken. Beslissingen met vaak financiële implicaties. Dat is niet zonder risico, bij financiële schade kunnen zij immers burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat zij bij een fout of nalatigheid zelf de schade moeten vergoeden. En dan kan hun persoonlijk vermogen in gevaar komen.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een oplossing en is ideaal voor ondernemingen en vzw’s tot 250 werknemers. 

Wat dekt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  • Uw bestuurders zijn verzekerd voor de financiële gevolgen die voortvloeien uit een bestuursfout in de uitoefening van hun mandaat.
  • Naast hun persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook hun erfgenamen beschermd.
  • De verzekeraar betaalt de verdedigingskosten als gevolg van de schade-eis. Als blijkt dat de eis gegrond is, zal ze de schadelijder vergoeden.
  • Bij imagoschade van uw bedrijf als gevolg van een bestuursfout, komt de verzekeraar tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten, zodat de negatieve gevolgen kunnen beperkt worden.

Wat is een bestuursfout?

Een bestuursfout is heel breed te interpreteren en heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van uw bedrijf. 

Bijvoorbeeld. U hebt een bouwbedrijf en uw bestuurder investeerde een deel van uw financiële activa in risicovolle aandelen. Helaas kwam hierdoor uw bedrijf in moeilijkheden en moest u personeel ontslaan. Dit kan beschouwd worden als een bestuursfout en heeft dus niets met uw bouwactiviteiten te maken. 

Biedt een polis BA Onderneming of Beroepsaansprakelijkheid niet voldoende bescherming?

Een polis Bestuurdersaansprakelijkheid dekt niet hetzelfde risico.

  • Bestuurdersaansprakelijkheid: dekt de financiële gevolgen van fouten begaan bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, onafhankelijk van de activiteiten van uw bedrijf of vzw en beschermt het patrimonium van uw bestuurders.   
     
  • BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid: dekt de schade aan derden door de uitoefening van een commerciële of industriële activiteit van uw bedrijf of van de activiteiten in de schoot van een vzw en beschermt het vermogen van uw bedrijf of vzw.