Onderneming

Machinebreuk

Machinebreukverzekering: vergoedt de kosten voor het herstellen of vervangen van uw beschadigde machines

Als uw machines plots beschadigd raken en uitvallen, stopt de productie en verliest u geld. Het komt er dan op aan om snel te reageren. De verzekering Machinebreuk zorgt er dan ook voor dat de kosten voor de herstelling van de machine of voor de vervanging ervan snel worden vergoed.

Welke machines zijn verzekerd?

Zowel vaste productiemachines, technische installaties (lift, roltrap, klimaatregeling …) als rollend materieel (vorkheftrucks, mobiele compressoren …) komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de machines op uw eigen bedrijfsterreinen blijven.

De verzekering Machinebreuk vergoedt onvoorziene en plotselinge schade veroorzaakt door:

  • onhandigheid of onervarenheid van personeelsleden of van derden
  • het vallen, stoten of botsen van de machines
  • het falen van een een beveiligings- of regeltoestel
  • materiaal-, constructie- of montagefouten
  • het trillen, ontregelen, slecht uitlijnen
  • warmlopen, vastlopen door toevallig gebrek aan smering

Uitbreidingen mogelijk voor overuren, versneld vervoer van wisselstukken, technici uit het buitenland…

U kunt de waarborg Machinebreuk uitbreiden met de volgende opties:

  • betaling van de herstellingskosten buiten de normale werkuren
  • betaling van de kosten voor het versneld vervoer van onderdelen (bovenop de gebruikelijke transportkosten)
  • dekking van extra kosten – zoals reis- en verblijfskosten, gedeelte van het loon dat de Belgische lonen overschrijdt – voor technici uit het buitenland
  • vergoeding van de afbraakkosten noodzakelijk om de machine te kunnen herstellen of vervangen