Particulier

Brandverzekering

Voor vele Belgen blijft de aankoop van een woning de belangrijkste investering in hun leven. Alhoewel een volledige beschadiging van de woning eerder uitzonderlijk is, zijn er wel vaak ongevallen waarbij uw pand gedeeltelijk beschadigd raakt. Een kleine schouwbrand met veel rookontwikkeling en blusschade, een storm die uw dak beschadigt, wateroverlast enz. En ook dan kan de factuur aardig oplopen. Een goede brandverzekering is dan ook een must, al is deze wettelijk niet verplicht.

Maar ondanks het ontbreken van deze verplichting, werden een aantal dekkingen bij wet vastgelegd. Wie dus een verzekering neemt, is er dank zij de wetgever zeker van dat hij of zij van volgende basisdekkingen kan genieten:

  • materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing of implosie
  • schade door blikseminslag
  • schade door aanslagen en arbeidsconflicten
  • schade door aanbotsen door een dier
  • schade door aanbotsen door een transportmiddel
  • schade door vallen van een boom op het gebouw
  • schade door storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen.

Er zijn heel wat aanvullende dekkingen mogelijk. Hebt u een mooie, door professionelen aangelegde tuin? Dan kan een windhoos in enkele seconden een ware ravage aanrichten in uw tuin. Ook hiervoor bestaat een gepaste bescherming. Als onafhankelijk makelaar bekijken we uw persoonlijke situatie en stellen we u de juiste polissen en dekkingen voor.

Ik ga verhuizen en tijdens het opknappen van de nieuwe woning huur ik ook nog mij oude verblijf. Moet ik dan twee brandverzekeringen nemen?

Wanneer u gaat verhuizen/bouwen is er meestal een periode waarin u tegelijk twee woningen “bezet”. Gelukkig houden de verzekeringsmaatschappijen rekening met die mogelijkheid die inderdaad maar al te vaak voorkomt. Uw woonverzekering geldt dan tegelijk voor de beide gebouwen en voor de gedekte inhoud op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld.

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden : in de eerste plaats moet u tijdig uw verzekeraar inlichten. Daarna zal de periode van dubbele dekking ingaan (vaak 2 maand) en deze kan variëren van maatschappij tot maatschappij en over de verschillende dekkingen (bvb verschillend voor gebouw of inhoud). Ga dus zeker na in uw polis hoe de vork aan de steel zit bij uw brandverzekering. Of contacteer ons, uw onafhankelijke makelaar. Wij kunnen u zeker gepast advies geven.

Tenslotte moet u ook de adreswijziging meedelen zodra de verhuis een feit is. De brandpolis kan dan aangepast worden aan de nieuwe situatie en zo definitief overgezet worden op de nieuwe woning. Zo bent u op geen enkel moment onder- of oververzekerd. Indien u nalaat om tijdig de verhuis door te geven zal uw polis na de periode van dubbele dekking enkel de schade aan de oude woning dekken. Nalatigheid op dat vlak kan u dus duur te staan komen.

Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?

Antwoord

Is de brandverzekering verplicht en waaraan moet ze voldoen?

Antwoord