Onderneming

Pensioenopbouw

Een aanvullend pensioen opbouwen als zelfstandige: hoe pak je dat aan?

Het wettelijk pensioenstelsel staat onder druk. Als zelfstandige moet je zelf voor een aanvullend pensioen zorgen als je je levensstandaard na je pensionering wil behouden. Doordat we langer leven, is nu al sparen voor je toekomst meer dan ooit belangrijk. Je hebt hiervoor als zelfstandige heel wat mogelijkheden: een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), een individuele pensioentoezegging (IPT)Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)pensioensparen, langetermijnsparen … Maar wat moet je kiezen?

 

Elk van de genoemde oplossingen heeft zijn eigen voordelen en beperkingen. Belangrijk is dat je verschillende stelsels kunt combineren om zo fiscaal een maximaal voordeel te genieten.

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)

Je kan bijdragen storten voor een VAPZ in persoonlijke naam of je vennootschap de bijdragen laten betalen. Je hebt de keuze tussen twee formules: een gewoon en een sociaal VAPZ.

·       Gewoon VAPZ: je kan in 2021 maximaal 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten, met als absoluut maximum € 3.302,77 (inkomsten 2021, aanslagjaar 2022). Je bouwt op die manier een aanvullend pensioen op.

·       Sociaal VAPZ: Je zorgt niet enkel voor een aanvullend pensioenkapitaal, maar geniet ook solidariteitswaarborgen (bv. een dekking arbeidsongeschiktheid en overlijden). Maximaal kan je in 2021 9,40% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten. Het absolute maximum van  € 3.800,01 (inkomsten 2021, aanslagjaar 2022).

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt ervoor dat je een aanvullend pensioen bijeenspaart, minder belastingen én minder sociale bijdragen betaalt!

INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT)

Heb je een vennootschap, dan is een IPT een must.  Extra interessant aan een IPT is dat je ook in tak 23-levensverzekering kunt investeren, zodat je inspeelt op florerende beurzen, maar zonder kapitaal- en rendementgarantie. Zo combineer je twee belangrijke troeven: je betaalt minder vennootschapsbelasting en je krijgt uitzicht op een hoger rendement. Bespreek dit zeker met je makelaar. Hij stelt je immers een oplossing voor die overeenstemt met je beleggingsprofiel.

Een belangrijke extra troef van een IPT, in vergelijking met het VAPZ, is dat een backservice mogelijk is. Dat is een inhaalpremie voor de onbenutte fiscale ruimte uit het verleden. 

PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN (POZ)

Heb je geen vennootschap, maar wel eens eenmanszaak, dan kan je geen IPT onderschrijven. Je kan wel kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). De premies die je daarvoor stort, leveren je een fiscaal voordeel van 30% op. Waarom dit interessant is en welk fiscaal voordeel je hierbij mag verwachten, lees je in dit artikel over de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). 

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap, dan is een zinvolle vraag of je best een VAPZ, een POZ of beide afsluit.