Onderneming

Arbeidsongevallen

Verplichte verzekering voor het personeel

Hebt u werknemers in dienst? Dan bent u verplicht om hen vanaf hun eerste werkdag te verzekeren tegen arbeidsongevallen. U moet dat doen bij een erkende verzekeringsonderneming.

U moet uw voltallig personeel bij eenzelfde verzekeringsonderneming verzekeren. Alleen als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft, kunt u zich voor elke vestiging eventueel tot een andere verzekeringsonderneming wenden.

Als u uw werknemers niet (tijdig) hebt verzekerd tegen arbeidsongevallen, zult u bij wijze van boete ambtshalve aangesloten worden door Fedris.

Wat dekt een verzekering arbeidsongevallen?

Een verzekering arbeidsongevallen dekt je voor ongevallen die gebeuren door het uitvoeren van je werk, tijdens je werk. Een arbeidsongevallen verzekering dekt de volgende zaken:

  • Medische kosten voor lichamelijke schade door een ongeval.
  • Een vergoeding als je door dat ongeval arbeidsongeschikt wordt voor een bepaalde tijd. Zo kun je toch nog op een inkomen rekenen.
  • In het ergste geval: onkosten rond je overlijden, repatriëring en begrafenis.
  • Extra kosten: zoals huishoudhulp, als je door een ongeval die taken zelf niet meer kan uitvoeren.
  • Eventuele aanvullende waarborgen, zoals bijvoorbeeld thuiswerk of leveringen verzekeren.

Je bent gedekt tijdens je werkuren, tijdens de verplaatsing van en naar je werk, plus de verplaatsing van en naar de plaats waar je ‘s middags eet. Mocht je na je ongeval even arbeidsongeschikt zijn, zorgt deze verzekering ook dat je toch nog een vergoeding krijgt en niet zonder loon valt.

Enkele voorbeelden: Rijd je naar je werk en heb je een auto-ongeval, dan krijg je een vergoeding voor je medische kosten. Ook als je bijvoorbeeld tijdens je werk over een computerkabel struikelt, ben je verzekerd. Als je werkuren erop zitten en je bent terug thuis, dan ben je ook niet meer voor een arbeidsongeval verzekerd.

Arbeidsongeval tijdens het thuiswerken

Steeds meer bedrijven staan hun personeel toe om thuis te werken. Sommige bedrijven geven dat de naam telewerken. Hoe dan ook, er zijn een tal van voordelen aan verbonden. Geen ochtendspits, rustig thuis werken, dat is toch de hemel op aarde? Maar ook bij je thuis kan er iets foutlopen. Je bent dan op dezelfde manier verzekerd als bij je thuis.

Normaal gezien moet je werkgever een schriftelijk contract opstellen. Dat mag ook een digitaal contract zijn. In dat contract moeten een aantal zaken staan.

  • Je werkgever moet je schriftelijk toestemming geven om thuis te werken.
  • De plaats waar je werkt moet goed beschreven worden. Als er niets beschreven staat, wordt er vanuit gegaan dat je telewerkt vanuit je woonplaats, of de plaats waar je normaal gezien telewerkt.
  • Je stelt best samen met je werkgever een uurrooster op. Zo kun je makkelijker aantonen dat je op het uur van je ongeval wel degelijk aan het werk was. Worden die uren niet uitdrukkelijk vermeld, dan gaat een verzekeraar ervan uit dat je op dezelfde uren moet werken als op het kantoor. Moet je op je kantoor van 9 tot 17 werken, dan wordt er vanuit gegaan dat je op dezelfde uren telewerkt.

In principe telt je verzekering arbeidsongevallen ook als je geen schriftelijk document hebt en thuiswerkt, maar dan moet je wel kunnen bewijzen dat het ongeval gebeurde doordat je aan het werken was. Om problemen en discussie te voorkomen kun je beter dat contract opstellen. Je bent voor dezelfde zaken en gebeurtenissen gedekt dan als je op het kantoor zou werken.

Let er ook op dat je wel alleen gedekt bent als het ongeval een rechtstreeks verband houdt met het feit dat je werkte. Besluit je tijdens een dag thuiswerken om je tuin onder handen te nemen, maar was je iets minder handig met die zaag dan je dacht? Dan gaat je verzekeraar dat niet zien als een arbeidsongeval. (Maar niet als je in de tuinbouw werkt, natuurlijk.)

Geef een ongeval altijd meteen door aan je werkgever. Zo vermijd je dat er misverstanden komen over wanneer het ongeluk zich voordeed.

bron: www.fedris.be en www.verzekeringen.be