Wat gebeurt er met mijn pensioenverzekering als ik overlijd vóór mijn pensioen?

27/12/2022

Uw kapitaal wordt dan uitbetaald aan de begunstigde bij overlijden. U kiest wie dat is, al zijn er wel een aantal beperkingen als u de premies aftrekt van uw belastingen.
Bij fiscale contracten wordt er op dit kapitaal 10 % ingehouden (tenzij er voordien al een anticipatieve heffing was).
Er zijn successierechten verschuldigd

Het kapitaal dat u bijeen gespaard hebt, wordt – als u overlijdt vóór uw pensioen en vóór de einddatum van uw contract – uitbetaald aan de begunstigde(n) bij overlijden. Bij de start van uw contract kiest u deze begunstigde(n). Zo zorgt u niet alleen voor uw eigen pensioen, maar ook voor financiële zekerheid voor uw nabestaanden als u vóór uw pensioenleeftijd zou overlijden.

Zelf een begunstigde kunnen aanduiden die het kapitaal ontvangt na uw overlijden, is een sterke troef van spaar- of beleggingsverzekeringen. Dit biedt ook heel wat mogelijkheden op het vlak van successieplanning. Andere beleggingsformules bieden die mogelijkheid meestal niet. Tijdens de looptijd van uw verzekeringscontract kunt u bovendien de gemaakte keuze vlot wijzigen.

Als u de premies van uw pensioensparen of uw langetermijnsparen fiscaal in mindering brengt, kunt u echter niet om het even wie aanduiden als begunstigde bij overlijden. Uw keuze is wettelijk beperkt tot:

  • uw echtgenoot of echtgenote;
  • de partner waarmee u wettelijk samenwoont;
  • uw kind;
  • een bloedverwant tot de tweede graad.

Zijn er taksen of successierechten verschuldigd op het bedrag dat de begunstigde ontvangt?

  • De leeftijd waarop u overlijdt, bepaalt of er een heffing van 10 % verschuldigd is.
    • Overlijdt u na uw zestigste, dan is er in principe al een anticipatieve heffing ingehouden op uw contract. Er is dan geen heffing van 10 % meer.
    • Bij een overlijden vóór de leeftijd van 60 jaar wordt deze taks wel ingehouden.
  • Het uitbetaalde bedrag maakt deel uit van uw erfenis. Er zijn successierechten verschuldigd.