Wat kost een FAST-takeling en wie betaalt ze?

26/09/2023

Het letterwoord FAST staat voor ‘Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst’. Het is een gezamenlijke maatregel van het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Vlaamse overheid, en de Federale Politie om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op de Vlaamse snelwegen te verhogen.

De wegpolitie zal meteen een takelwagen oproepen zodra ze oordeelt dat een voertuig de veiligheid en de vlotheid van het verkeer op een snelweg in het gedrang brengt. Het ligt contractueel vast dat de opgeroepen takelaar snel ter plaatse moet zijn: ten laatste 20 minuten na de oproep van de politie. Zijn eerste opdracht is om zowel het voertuig als de inzittende(n) in veiligheid te brengen. 

Net als prioritaire voertuigen met een dringende opdracht mogen ook opgeroepen takeldiensten gebruik maken van de reddingsstrook om zich snel te begeven naar de plaats waar ze bijstand moeten verlenen. Die takelvoertuigen dienen dan wel één of twee oranje-gele knipperlichten aan te zetten tijdens hun rit op de reddingsstrook. De reddingsstrook is de vrije doorgang die alle voertuigen verplicht moeten vormen bij filevorming op wegen van twee rijstroken of meer per richting.

De prijs van een FAST-takeling is vastgelegd. Het tijdstip van de oproep en de locatie bepalen het geldend tarief. Bekijk de FAST-tarieven op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De rekening van de FAST-takeling wordt betaald door de eigenaar van het te takelen voertuig. Sommige bijstandsverzekeringen betalen de kosten van een FAST-takeling terug, andere niet. Raadpleeg daarvoor uw polis of verzekeringsmaatschappij.

De kosten voor de signalisatie tijdens de interventie worden evenredig verdeeld onder de eigenaars van de betrokken voertuigen.

Waar en wanneer wordt mijn voertuig verplicht getakeld door FAST?

Elk voertuig dat op de snelweg of er net naast staat (op de pechstrook of in een pechhaven) en niet meer rijvaardig is, valt onder de FAST-regeling en moet zo snel mogelijk van de snelweg verwijderd worden in het belang van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. De FAST-regeling voorziet in een efficiënte en snelle aanpak van die interventie.

Alle Vlaamse snelwegen zijn opgedeeld in zones, de zogenaamde 'FAST-percelen'. Na een procedure van openbare aanbesteding door de Vlaamse wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer, krijgt elke zone een takelbedrijf toegewezen. Als u met panne te maken krijgt, wordt de takelaar van de zone in kwestie opgeroepen om uw voertuig te gaan takelen.

Wat zijn de voordelen van een FAST-takeling?

Een incident op de snelweg veroorzaakt vaak files en hoge wachttijden. Bovendien betekent elke file een risico op bijkomende aanrijdingen in de staart ervan. Het is daarom belangrijk om snel en efficiënt tussen te komen en de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te maken.

Naast het takelen van voertuigen zorgt de opgeroepen FAST-dienst er ook voor dat de plek van het incident beveiligd wordt met duidelijke signalisatie. Dat is van groot belang voor de betrokkenen bij het incident, voor de toegesnelde hulpdiensten en voor het verkeer dat passeert bij het incident.

Een systeem van vaste contracten met geselecteerde FAST-takelaars garandeert dat elke weggebuiker zeker kan zijn van een kwalitatieve takeling door een ervaren specialist die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de Federale Politie en de Vlaamse overheid.

Wie geeft de opdracht voor een FAST-takeling?

Alleen de politie kan een FAST-takelaar de opdracht geven om ter plaatse te gaan en een takeling uit te voeren. Dat is door de wet bepaald in de verkeersregels: wegcode artikel 51.5 - Defect voertuig, op de openbare weg gevallen lading.

De politie is immers op de hoogte van incidenten en obstakels op snelwegen via verscheidene kanalen: informatie van de 101-noodcentrale, politiepatrouilles en de controlezalen van het Verkeerscentrum. In het Verkeerscentrum is de klok rond een vast detachement van de wegpolitie actief.

bron: https://www.verkeerscentrum.be/veelgestelde-vragen