Duurzaamheidsbeleid

1. Gedragslijnen betreffende duurzaamheidsrisico's

De Verordening van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) is in werking getreden op 10 maart 2021.

Dit houdt voor ons kantoor in dat bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent wij rekening moeten houden met duurzaamheidsrisico’s.

Aangezien wij enkel producten aanbevelen in samenwerking een verzekeringsmaatschappij,  maken wij gebruik van de informatie die ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsmaatschappij waarmee wij samenwerken.

Volgens de SFDR-verordening zijn de duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd ‘gebeurtenissen of omstandigheden die op

  • Ecologisch- (E),
  • sociaal (S)- of
  • governancegebied (G),

indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken’.

Het renumeratiebeleid, dat van toepassing is binnen ons kantoor laat niet toe dat wanneer wij advies geven bij het sluiten van een verzekering met een beleggingscomponent, buitensporige risico’s zouden nemen in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2. Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De duurzaamheidsfactoren waarmee binnen deze wetgeving rekening gehouden moet worden zijn de volgende :

  • ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken,
  • eerbiediging van de mensenrechten, en
  • bestrijding van corruptie en van omkoping.

Het is duidelijk dat het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren op dit ogenblik nog niet volledig en duidelijk is. Dit kader zal in de komende maanden en jaren nog evolueren.

Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.